Terapia tlenem hiperbarycznym ma znaczący wpływ na polepszenie stanu u dzieci autystycznych poprzez: poprawę kontaktu wzrokowego, usprawnienie funkcji społecznych i rozumienie języka, dotlenienie mózgu i lepsze jego ukrwienie, usprawnienie procesów eliminacji szkodliwych toksyn z komórek, tkanek i narządów, zmniejszenie stanu zapalnego i ilości pozapalnych substancji biochemicznych, znaczące zwiększenie liczby komórek macierzystych, redukcję stresu oksydacyjnego, usprawnienie produkcji i wykorzystania serotoniny oraz polepszenie zdolności regeneracji tkanek.
leczenie autyzmu

leczenie autyzmu

autyzmu leczenie

autyzmu leczenie