Tlen hiperbaryczny poprawia dotlenienie mózgu, dzięki czemu znacząco zwiększa jego aktywność. Wpływa to pośrednio na zwiększenie przepuszczalności bariery krew-mózg, lepszą stymulacją układu nerwowego, redukcję obrzęków mózgu, ochronę i możliwą regenerację uszkodzeń w mózgu powstałych w przebiegu udarów lub wylewów, a dzięki temu szybszą rehabilitację. Oddychanie w warunkach podwyższonego ciśnienia powoduje, że cząsteczki tlenu dostarczane są do mózgu sprawniej i w większej ilości, szczególnie do niedotlenionych lub słabo natlenionych obszarów.
leczenie udaru mózgu

leczenie udaru mózgu